BIJLES

Bijles wordt individueel gegeven. Zo krijgt je kind maatwerk. 

Bijles West is gespecialiseerd in taal voor leerlingen op de basisschool,
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Mondeling, schriftelijk en soms ook op de iPad of PC.
Leesboeken en tijdschriften zijn te leen uit eigen bibliotheek.

Bijles is mogelijk in bijna alle schoolvakken.

Als je wil, kan er een combinatie van vakken gemaakt worden.

basisschool groep 2 – 8 taal
rekenen
Cito-training
studievaardigheden
Engels
schrijven
aardrijkskunde
geschiedenis
vmbo klas 1-4

havo 1-3

vwo klas 1-3

mbo klas 1-4

Nederlands
Engels
Frans
Duits
aardrijkskunde
geschiedenis
economie
mens & maatschappij
havo, vwo klas 4 – 6 Duits
volwassenen – programma in overleg Nederlands
Engels
Duits

Professionele bijles in een prettige en rustige omgeving

minder huiswerkstress thuis

betere resultaten op school

meer plezier en zelfvertrouwen op school

regelmatige terugkoppeling aan ouders/verzorgers

© copyright 2022