BIJLES

Heeft je kind hulp nodig op school?
Bijles is er voor leerlingen van de basisschool,
het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Bijles is mogelijk in bijna alle vakken.
Je kiest een vak of maakt een combinatie van vakken.

Individuele bijles

basisschool groep 2-8
taal
rekenen
Cito-training
studievaardigheden
Engels
schrijven
aardrijkskunde
geschiedenis

vmbo klas 1-4
havo 1-3
vwo klas 1-3
mbo klas 1-4
Nederlands
Engels
Frans
Duits
aardrijkskunde
geschiedenis
economie
mens & maatschappij

havo 4-6
vwo 4-6
Duits

Individuele taalles volwassenen
programma in overleg
Nederlands
Engels
Duits

Professionele bijles in een prettige en rustige omgeving zorgt voor:

minder huiswerkstress thuis

betere resultaten op school

meer plezier en zelfvertrouwen op school

regelmatige terugkoppeling aan ouders/verzorgers

leesboeken en tijdschriften te leen uit eigen bibliotheek

© copyright 2023