VOLWASSENEN

Lessen voor particulieren
Bijles West kan je helpen met taal voor studie, beroep en examens.

Privéles Nederlands
Bijles West kan je helpen bij de voorbereiding op je inburgeringsexamen
of je staatsexamen Nederlands als tweede taal I & II (NT2).
Bijles West kan je helpen met het Nederlands voor je studie of je beroep.
De lessen worden afgestemd op je wensen en niveau.
Er kan aandacht worden besteed aan spreken, schrijven, lezen, luisteren, kennis van Nederland en aan oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Privéles Duits
De lessen zijn voor beginners en gevorderden.
De uren worden afgestemd op je wensen:

zakelijke conversatie

telefoongesprekken

teksten begrijpen

teksten schrijven

teksten aanpassen

examenvoorbereiding
A1, A2, B1, B2

Privéles Engels
De lessen zijn voor beginners.
Het programma wordt in overleg met je vastgesteld.
Je kunt leren spreken, schrijven, lezen en luisteren.

© copyright 2022