VOLWASSENEN

Taalles voor particulieren

Heb je hulp nodig met de taal voor studie, beroep of examens?
Ik help je graag.

Privéles Nederlands
De lessen zijn afgestemd op je wensen en je niveau.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Ook doe je kennis op over Nederland
en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nederlands voor studie of  beroep.

Voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Voorbereiding op  het staatsexamen Nederlands als tweede taal I & II (NT).

Privéles Duits
De lessen zijn voor beginners en gevorderden.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Samen stellen we het programma vast.

examenvoorbereiding A1, A2, B1, B2
zakelijke conversatie
telefoongesprekken
teksten begrijpen
teksten schrijven
teksten aanpassen

Privéles Engels
De lessen zijn voor beginners.
Je leert lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Samen stellen we het programma vast.

© copyright 2022